مشترک گرامی، در صورتی که نیاز به برقراری تماس از سوی کارشناسان پشتیبان را دارید، درخواست خود را در فرم ذیل ثبت نمایید. پس از ثبت درخواست کارشناسان پشتیبان طی 24 ساعت آینده با شما تماس گرفته و موضوع را بررسی خواهند نمود.


ارسال