خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟
شماره های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ثابت که همگی در سامانه آنی پیامک قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .

 • امکان ارسال تکی از خطوط
  ارسال بالک
  بازگشت هزینه ارسال نشده ها
  دریافت گزارش تحویل
 •  ثبت سریع و آسان
  ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و …
  سرعت بالای ارسال
  امکان دریافت پیامک

خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ……. استفاده و بهره برداری نمود.

تعرفه خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی سفارشی ۲۸.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰
۲ ۱۴ رقمی غیر سفارشی ۱۵.۰۰۰ ۱۳.۵۰۰
۳ ۱۳ رقمی سفارشی ۷۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۴ ۱۳ رقمی غیر سفارشی ۳۵.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
۵ ۱۲ رقمی سفارشی ۱۳۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۶ ۱۲ رقمی غیر سفارشی ۶۰.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۷ ۱۱ رقمی سفارشی ۲۳۰.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰
۸ ۱۱ رقمی غیر سفارشی ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۹ ۱۰ رقمی سفارشی ۳۱۰.۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰
۱۰ ۱۰ رقمی غیر سفارشی ۱۵۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰
۱۱ ۹ رقمی سفارشی ۴۰۰.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰
۱۲ ۹ رقمی غیر سفارشی ۲۱۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۱۳ ۸ رقمی سفارشی ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
۱۴ ۸ رقمی غیر سفارشی ۳۰۰.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۱۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.

خطوط غیر سفارشی خطوطی هستند که توسط اپراتور ۱۰۰۰ پیشنهاد داده می شوند.

خطوط سفارشی خطوطی هستند که توسط کاربر پیشنهاد داده می شوند.

به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۲ رقمی ۱۸۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۲۰.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۵۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰
۴ ۹ رقمی ۶۵۰.۰۰۰ ۶۰۵.۰۰۰
۵ ۸ رقمی ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۱۱۰.۰۰۰

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۲۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.

هزینه تمدید سالیانه خطوط ۲۰۰۰ شامل ۴۰% هزینه خط می باشد.
به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی رند و غیر رند ۱۵.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰
۲ ۱۲ رقمی رند و غیر رند ۷۰.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی رند و غیر رند ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰
۴ ۹ رقمی رند و غیر رند بعد از استعلام تعیین می شود بعد از استعلام تعیین می شود
۵ ۸ رقمی رند و غیر رند بعد از استعلام تعیین می شود بعد از استعلام تعیین می شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۳۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.

به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

ردیف شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی رند و غیر رند ۷٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی رند و غیر رند ۱۷.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی رند و غیر رند ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی رند و غیر رند ۴۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی رند و غیر رند ۶۰.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۶ ۹ رقمی رند و غیر رند ۹۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۷ ۸ رقمی رند و غیر رند بعد از استعلام تعیین می شود بعد از استعلام تعیین می شود

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۵۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.

به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ثابت ۰۲۱ و ۰۲۶ (متناظر)

ردیف نمونه ارقام شماره اختصاصی هزینه خطوط ویژه کاربران (تومان) هزینه خطوط ویژه نمایندگان (تومان)
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۱۰رقمی ۵۰٫۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۲ ۰۲۱XXXXX ۷ رقمی ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰
۳ ۰۲۱XXXX ۶ رقمی ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰

تعرفه خطوط اختصاصی ثابت ۰۲۱ و ۰۲۶ (غیرمتناظر )

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت (۲۱۰۰۰) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.

به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه خط توسط کاربر، شماره پیامک درخواستی با امکان ارسال و دریافت پیامک روی پنل وی فعال می شود.(در ایام تعطیل بعد از اولین روز کاری خطوط ثبت و قابل استفاده میباشد.

مدارک لازم برای خرید خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ ویژه اشخاص حقیقی:

اسکن کارت ملی دورو، اسکن آخرین قبض پرداختی خط ثابت که به نام شخص می باشد. در صورتی که ملک اجاره ای می باشد تصویر اجاره نامه به نام شخص درخواست کننده شماره پیام کوتاه نیز الزامی است.

مدارک لازم برای خرید خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ ویژه اشخاص حقوقی:

اسکن اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس، در صورت داشتن تغییرات اسکن آخرین روزنامه رسمی آن، اسکن معرفی نامه طرف حساب به همراه اسکن کارت ملی طرف حساب مذکور، اسکن آخرین قبض پرداختی به نام مجموعه درخواست دهنده خط پیام کوتاه، در صورت اجاره ای بودن ملک، ارسال اسکن اجاره نامه نیز الزامی خواهد بود.